KUND- OCH SEKRETESSPOLICY

Vi återförsäljer inte personuppgifter och lämnar inte vidare dina personuppgifter till andra, de är endast registrerade i vår kundkatalog. Du kan få din information raderad när som helst.

För att du ska kunna ingå ett avtal med Salebyory behöver vi följande information:
. namn
. Adress
. Telefonnummer
. E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varorna till dig.

Personuppgifterna registreras hos Salebyory och lagras i upp till fem år, varefter uppgifterna raderas.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker genom att ge ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför.

Direktören och anställda på Salebyory har tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dig.

Personuppgiftsansvarig i Salebyory är: Christian Nielsen

Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterad.

Som registrerad hos Salebyory har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har även rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska riktas till salebyory@.gmail.com.

Småkakor
På Salebyory.dk används cookies i syfte att optimera webbplatsen och dess funktionalitet och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig.

Du kan när som helst radera cookies från din dator, se instruktionerna på Webshop Cookies och Sekretesspolicy .

Logga statistik
Vi använder loggstatistik på Salebyory.se vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på webbplatsen de lämnar osv.

Loggstatistiken används endast i syfte att optimera Salebyorys webbplats.